תקנות כניסה לישראל

עד תאריך 9 לאוקטובר 2202
הצהרת נוסע נכנס מאתר משרד הבריאות
שאותה יש למלא פחות מ48 שעות לפני הטיסה

להצהרה לחץ כאן

מ 9 לאוקטובר 2022
לא נחוץ כל מסמך 
מעבר לכרטיס טיסה ודרכון בתוקף